Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
QĐ kiểm tra, giám sát Quý IV của UBKT Đảng ủy và Đề cương báo cáo, biểu mẫu kèm theo Tác giả Nguyễn Thị Hương 815
Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền 140 năm ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng Tác giả Nguyễn Thị Hương 560
Các văn bản pháp luật mới về lĩnh vực An toàn Giao thông Tác giả Nguyễn Thị Hương 612
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tác giả Nguyễn Thị Hương 985
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tác giả Nguyễn Thị Hương 750
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tác giả Nguyễn Thị Hương 3327
Kế hoạch số 24-KH/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tác giả Nguyễn Thị Hương 806
Thư chúc mừng của đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2016 Tác giả Nguyễn Thị Hương 929
Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí công tác tại Văn phòng Đảng ủy Tác giả Nguyễn Thị Hương 1488
Đề cương xây dựng báo cáo tự kiểm tra (kèm theo Quyết định số 74-QĐ/ĐU, ngày 06/11/2015) Tác giả Nguyễn Thị Hương 1482