Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí công tác tại Văn phòng Đảng ủy