Mẫu phiếu bầu

Hôm nay, ngày      tháng        năm 2015

Đại hội Chi bộ……..đã tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

1. Đại hội đã biểu quyết số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2017 là …….....  đồng chí

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm .............. đồng chí có tên sau đây ( tên xếp theo thứ tự A,B,C…):

mauphieubau1

mauphieubau2

Attachments:
Download this file (MAU PHIEU BAU.doc)Mẫu phiếu bầu[Mẫu phiếu bầu]93 kB