Hiển thị # 
Tựa đề Tác giả Lượt xem
Tài liệu tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí Tác giả Nguyễn Thị Hương 473
Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến 2020 Tác giả Nguyễn Thị Hương 409
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 Tác giả Nguyễn Thị Hương 361
TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Tác giả Nguyễn Thị Hương 422
TB thay đổi Chương trình công tác của Tỉnh ủy Hà Tĩnh Tác giả Nguyễn Thị Hương 462
Chương trình công tác tháng 12 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh Tác giả Nguyễn Thị Hương 470
Hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hương 461
Hướng dẫn quy trình kết nạp đảng Tác giả Nguyễn Thị Hương 410
Thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hương 606
QĐ kiểm tra các chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên Tác giả Nguyễn Thị Hương 670