Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 6 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 22/1/2014, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị  Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và Nghị quyết 6 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức toàn trường đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày các chuyên đề:Tình hình kinh tế-xã hội...

Xem tiếp...