Chi bộ Tổ chức- Hành chính tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh, sáng  ngày 16/4/2015, Chi bộ Tổ chức - Hành chính đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ,nhiệm kỳ 2015 -2017.  Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chínhlà đại hội đầu tiên ngay sau khi kết thúc các đại hội điểm của chi bộ: Khoa Lý luận chính trị và Quản trị - Thiết bị...

Xem tiếp...

Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/W của Bộ Chính trị"

Sáng 14/02/2015, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ...

Xem tiếp...