Chi bộ khối Quản trị - Thiết bị - Y tế Môi trường Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 09/6/2015, dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Chi bộ khối Quản trị - Thiết bị - Y tế Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Về dự với buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng...

Khoa Lý luận chính trị tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Thực hiện công văn số 1061-CV/ĐU ngày 20/5/2015 của Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đạo đức Hồ...