Thực hiện phân công nhiệm vụ các ban Đảng và các thành viên ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 26/8/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Phiên họp thứ II, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới.

Xem tiếp...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Quán triệt yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đại học theo tinh thần Nghị quyết 29, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8. BCH TW Đảng khóa XI về...

Xem tiếp...

Chi bộ Khối Đào tạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Thực hiện công văn số 1061-CV/ĐU ngày 20/5/2015 của Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đạo đức Hồ...