Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ 3 (Khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 25/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh (khóa III) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quý IV/2015 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I/2016; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH: Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 16/12, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-202 Xem tiếp...