Cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tại Hà Tĩnh, có 13 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IV, cử tri toàn tỉnh đã bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

2. Ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội;

3. Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

4. Ông Lê Anh Tuấn, Hàm vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Quốc hội;

5. Ông Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh-Xã hội;

6. Ông Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh;

7. Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trong đó tỷ lệ như sau: có 1 nữ đạt tỷ lệ 14,29%, 2 đại biểu trẻ chiếm tỷ lệ 28,57%, tái cử 3 đại biểu chiếm tỷ lệ 42,86%, 100% đại biểu có trình độ trên đại học.

                                                                                                                                                                                              Theo http://dbndhatinh.vn/