Danh sách 55 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 27/5/2016 Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 91/NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trường Đại học Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng đã trúng cử, sau đây là Danh sách 55 người trúng cử Hội đồng nhân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đơn vị bầu cử số 1 (thị xã Kỳ Anh):

Nguyễn Quốc Hà
Đặng Văn Thành
Hà Văn Hùng
Dương Tất Thắng

Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Kỳ Anh):

Nguyễn Văn Danh
Trần Văn Kỳ
Lê Văn Sao

Nguyễn Thị Bích Sơn

(Nguyễn Thị Hoài Sơn)

Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Cẩm Xuyên):

Đặng Quốc Cương
Đoàn Đình Anh
Trần Nhật Tân
Nguyễn Thị Nhuần
Lê Thị Quỳnh Hoa

Đơn vị bầu cử số 4 (thành phố Hà Tĩnh):

Lê Đình Sơn
Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Xuân Lâm

(Thích Quảng Nguyên)

Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Đình Thọ

Đơn vị bầu cử số 5 (huyện Thạch Hà):

Nguyễn Thị Nữ Y
Trần Việt Hà
Bùi Xuân Thập
Trần Hậu Tám
Phan Thị Tố Hoa

Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Can Lộc):

Đặng Quốc Khánh
Võ Hồng Hải
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Hữu Thông
Bùi Nhân Sâm

Đơn vị bầu cử số 7 (huyện Lộc Hà):

Trần Tú Anh
Trương Thanh Huyền
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Minh Đức

Đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Hồng Lĩnh):

Hoàng Trung Dũng
Nguyễn Văn Hổ
Đào Thị Anh Nga

Đơn vị bầu cử số 9 (huyện Nghi Xuân):

Trần Báu Hà
Trần Trung Dũng
Nguyễn Trọng Nhiệu
Nguyễn Thị Nhi

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Đức Thọ):

Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Thị Gái
Trần Viết Hậu
Cù Thị Bích Ngọc

Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Hương Sơn):

Võ Văn Phúc
Đặng Quốc Vinh
Đinh Nho Hậu
Trần Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Thu Hương

Đơn vị bầu cử số 12 (huyện Vũ Quang):

Trịnh Văn Ngọc
Nguyễn Trí Lạc
Đỗ Khoa Văn

Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Hương Khê):

Đặng Ngọc Sơn
Lê ngọc Huấn
Nguyễn Thế Hoàn
Nguyễn Thị Việt Hà