Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại liên quan đến hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường