Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ 3 (Khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 25/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh (khóa III) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quý IV/2015 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I/2016; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015.

          Tại Hội nghị đồng chí Cao Thành Lê, Bí thư Đảng ủy đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, một số kết quả đạt được thời gian qua (trong quý IV/2015), chỉ ra một số tồn tại hạn chế và định hướng hoạt động trọng tâm thời gian tới (quý I/2016).

          Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, nhìn nhận thực tế, nghiêm túc nhận ra những tồn tại, hạn chế, đề ra hướng giải quyết. Đồng thời đánh giá cao những nổ lực, kết quả đạt được của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong quý IV/2015: tuyên truyền thành công Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới; xây dựng Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; ra Thông báo kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 110-NQ/ĐU, ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khóa I) về “nâng cao chất lượng đào tạo”; thực hiện giám sát các chi bộ và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Hoàn thành đánh giá, tổng kết năm 2015; xây dựng Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Nhà trường; xây dựng chiến lược phát triển tổng thể Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai công tác tuyển sinh, mở mã ngành mới.

          Hội nghị đã đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 trên cơ sở đánh giá, xếp loại từ các chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm 2015. Theo đó có 03 chi bộ được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu trên tổng số 14 chi bộ (Chi bộ Khối Đào tạo, Chi bộ Khối Quản trị-Thiết bị-Y tế Môi trường, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị); 32 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Hội nghị biểu quyết đồng ý (100%)  thông qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

          Đồng chí Cao Thành Lê kết luận Hội nghị và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần tập trung chỉ đạo tốt Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và tổng kết công tác Đảng năm 2015.