Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21/5/2014, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghịHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làmcho toàn thể CBGV và HSSV nhà trường.

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực đã trao đổi về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua chủ đề trọng tâm:nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

22-5 TLGD1

22-5 TLGD2

GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện tại Hội nghị

Những mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc  đã làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Người. Mỗi lời nói, lời căn dặn và việc làm của Người đều là những bài học quý báu đối với mỗi người dân Việt Nam. Cách giảng truyền cảm, lôi cuốn, dễ hiểu, giàu cảm xúc của GS.TS Hoàng Chí Bảo đã thu hút sự tập trung chú ý của toàn thể CBGV và HSSV nhà trường. Qua đó cũng đem đến cái nhìn tổng quát nhưng hết sức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác - một con người với trí tuệ uyên thâm và nhân cách cao cả; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

22-5 TLGD3

GS.TS Nguyễn Văn Đính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Đính – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt mỗi cán bộ, giảng viên với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải có những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, GS.TS Nguyễn Văn Đính cũng đề nghị tập thể CBGV và HSSV nhà trường cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước mọi tình huống, giữ vững niềm tin, ổn định về mặt tư tưởng - chính trị; tuyên truyền, giáo dục sinh viên không manh động, không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật Nhà nước. Đồng thời GS.TS Nguyễn Văn Đính kêu gọi mối cán bộ, giảng viên đóng góp một ngày lương để ủng hộ, động viên các chiến sĩ ở đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang làm nhiệm vụ ngày đêm canh giữ biển đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.