Chi Bộ Tâm Lý- Giáo Dục Thể Chất tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017

Chiều ngày 18/4/2015, Chi bộ Tâm lý -Giáo dục thể chất đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, đại diện các Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội ngheBáo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015.              daihoiCBTLGD1

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Lê Thị Hường thay mặt Đảng ủy phát biểu dương những kết quả đạt của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, góp ý cho các Báo cáo tại Đại hội, đồng thời nêu ra những định hướng quan trọng đối với từng đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

        daihoiCBTLGD2             

    Tham luận tại Đại hội

Các tham luận trình bày tại Đại hội tập trung vào nâng cao chất lượng dạy học, nghiên cứu khoa học, hoạt động thể dục, thể thao, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Đại hội cũng đã bầu ra Cấp ủy mới để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí.

daihoiCBTLGD3

                        Cấp ủy mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã biểu quyết những chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2017.   

daihoiCBTLGD4

                                  Chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu