Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/W của Bộ Chính trị"

Sáng 14/02/2015, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị".

Đại diện Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng Hộ nghị. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đính, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Đại học Hà Tĩnh; đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, và toàn thể đảng viên của nhà trường.  

   24.2.HoinghiCTDang1

Đ/c Nguyễn Văn Đính, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Trường, đồng chí Lê Thị Hường, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Báo cáo khẳng định: năm 2014, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai sâu rộng việc học tập các Nghị quyết của Trung ương; thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; triển khai kịp thời kế hoạch công tác của Đảng ủy; lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng.

          Trong năm 2015, Đảng ủy Trường đề ra một số chỉ tiêu cơ bản sau: Phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phấn đấu có 80% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo 100% chi bộ thực hiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ, thời gian, đúng Điều lệ Đảng...

          Sau khi đồng chí Lê Thị Hường trình bày Báo cáo tổng kết về công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm2015, Hội nghị đã thảo luận, góp ý thẳng thắn và trách nhiệm cao của các đại biểu, trong đó tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động của nhà trường trong năm 2014; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2014 và 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.    .