Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2010 - 2015


BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Nguyễn Văn Đính

+ Chức vụ: Bí thư đảng ủy; Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: NGƯT.GS.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.381299

 thaydinh

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Lê Thị Hường

+ Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng;          Phụ trách công tác Tuyên giáo

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0915.234235

 cohuong

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Cao Thành Lê

+ Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ; Phó Hiệu trưởng;      Phụ trách công tác Tổ chức

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.336489

 thayle

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Hoàng Kim Thuật

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn   Trường

+ Học hàm, học vị: GVC. ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0913.071224

 thaythuat

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đoàn Hoài Sơn

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Hiệu trưởng;     Phụ trách công tác Dân vận

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.877248

 thayson

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Quốc Thắng

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng khoa Kỹ thuật-Công nghệ; Phụ trách công tác Đào tạo

+ Học hàm, học vị: NGƯT.PGS.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0913.088.663

 thaythang

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Bùi Văn Hạt

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng khoa SP Tự Nhiên; Phụ trách các Chi Bộ Khoa, Bộ môn

+ Học hàm, học vị: GVC. ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0913.397.899

 thayhat

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Trương Quang Duẩn

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thanh Tra; Phụ trách các Chi Bộ Phòng ban Trung tâm

+ Học hàm, học vị: ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.385.998

 thayduan

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Phan Đình Anh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;Trưởng phòng Đào Tạo

+ Học hàm, học vị: GVC. Th.S

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.858701

 thayanh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Hoài Sanh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; P. Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chính; Phụ trách công tác Tuyên giáo

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0917.789988

 thaysanh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Thái Hòa

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ nhiệm khoa SP XHNV; Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0948.866.538

 cothaihoa

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Văn Tịnh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng bộ môn Tâm lý; Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.955505

 thaytinh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Hoàng Ngọc Hà

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng khoa KT-QTKD; Phụ trách công tác Tuyên giáo

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.226270

 thayha.kt

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Viết Hùng

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phụ trách công tác Tài chính

+ Học hàm, học vị: ĐH

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.277316

 thayhung

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Gia Việt

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng Khoa Ngoại ngữ; Phụ trách công tác Dân vận

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.013.830

 thayviet