Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đoàn Hoài Sơn

+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng phụ trách

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.877.248

 thayson

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Lê Thị Hường

+ Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0915.234.235

 coHuong

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Phan Đình Anh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Trưởng phòng Đào Tạo

+ Học hàm, học vị: GVC. ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.858.701

 thayAnh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Trần Thị Kim Hiền

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.556.103

 CoKimHien

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Hoài Sanh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Chi bộ; Trưởng Khoa Lý luận chính trị;

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0917.789.988

 thaySanh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Văn Tịnh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy; Trưởng Bộ môn Tâm lý;

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.955.505

 thayTinh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Hồ Thị Nga

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chánh Văn phòng Đảng ủy; Trưởng Phòng QLKH-HTQT

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0947.311.271

 coNga

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Viết Hùng

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách công tác Tài chính, Dân vận Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ KHTC-DA, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Học hàm, học vị: ĐH

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.277.316

 thayHung

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Hoàng Ngọc Hà

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng khoa KT-QTKD; Phụ trách công tác Tuyên giáo

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.226.270

 ThayHa

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Cù Huy Lộc

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; Bí thư Chi bộ KHTC-DA, Phó Ban Quản lý Dự án

+ Học hàm, học vị: ĐH

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.487.841

 thayLoc

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa SP Tự nhiên

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.999.125

 coTam

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Sỹ Minh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa KTCN

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.442.405

 thayMinh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Biện Văn Quyền

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

+ Học hàm, học vị: ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0914.482.739; 0967.783.783

 thayQuyen

 

 

Khai giảng Lớp Đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2015

Sáng ngày 14/01/2015, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai giảng Lớp Đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2015.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Viết Trường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, cùng các đồng chí trưởng, phó phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem thêm: Khai giảng Lớp Đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2015

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, thành viên cấp ủy và lãnh đạo nhà trường năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 06-HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 của BTC Tỉnh uỷ hướng dẫn việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014, Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV, BGH, BCH Đảng bộ Trường năm 2014.

Xem thêm: Hội nghị Kiểm điểm tập thể, thành viên cấp ủy và lãnh đạo nhà trường năm 2014