Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

I. Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

Trên thế giới, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ có tiềm lực rất mạnh, nổi lên cầm đầu phe đế quốc, hiếu chiến và âm mưu bá chủ thế giới, từng bước khẳng định sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lúc này trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống đối đầu gay gắt bằng cuộc “chiến tranh lạnh” và chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống chủ nghĩa xã hội (XHCN), phong trào công nhân ở các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới dâng cao.

Trong nước, sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đấu đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc ta.

2. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt. Đảng và nhân dân ta phải đấu trí và đấu sức chống tên đế quốc giàu mạnh và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc

a. Giai đoạn từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960: Đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.

Những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ trước, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, gạt bỏ những thế lực tay sai của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chính sách thực dân mới, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ - Diệm tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng”  đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở miền Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, biến cả miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

Thực hiện Công văn số 7914 - CV/BTGTW, ngày 31/3/2015 của Ban Tuyên giáo Trung Ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sao gửi "Đề cương tuyên truyền 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho các địa phương, đơn vị.

Nhận được tài liệu này, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Xem thêm: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

Đề cương kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Để phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và truyền thống 85 năm Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, gửi các địa phương, đơn vị "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)"

Attachments:
Download this file (CV ve viec tuyen truyen ky niem 85 nam ngay thanh lap Dang.pdf)Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam[Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam]17583 kB

Xem thêm: Đề cương kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề cương và một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Đề cương và một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Attachments:
Download this file (congvantuyentruyen.pdf)Đề cương và một số khẩu hiểu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Na[Đề cương và một số khẩu hiểu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Na]386 kB