Danh sách Quần chúng được xét cho làm hồ sơ phát triển Đảng và kết nạp vào Đảng

Danh sách Quần chúng được xét cho làm hồ sơ phát triển Đảng và kết nạp vào Đảng

Attachments:
Download this file (DS quan chung duoc xet lam ho so phat trien dang va ket nap vao Dang.pdf)DS quan chung duoc xet lam ho so phat trien dang va ket nap vao Dang.pdf[Danh sách Quần chúng được xét cho làm hồ sơ phát triển Đảng và kết nạp vào Đảng]851 kB

Xem thêm: Danh sách Quần chúng được xét cho làm hồ sơ phát triển Đảng và kết nạp vào Đảng